30.11.2011

Pilvioppiminen ja verkottuminenConnecProsta nauhoitettu esitys Teemu Arinan pilvioppimnen  ja esitys dioina 
Teemun Blogissa: pilvioppiminen
Katselin ja kuuntelin Teemun esityksen ja kirjoittelin Opettajalehden marginaaleihin lauseen ja toisenkin. Lauseet poimin Teemun esityksesta ja osan ihan omasta päästäni Teemun jutun innoittamana. Päätinpä jakaa nämä lauseet bloginin lukijoiden kanssa. Täältä ne tulevat.


Google on tehnyt paljon hyvää työtä. Se tarjoaa paljon helposti saavutettavissa olevia palveluja ovat pilvessä. Selain Chrome on jo rakennettu melkein käyttöjärjestelmäksi, joka toimii html5 tekniikallaan. Siten voit käyttää Goolgen palveluja sujuvasti pilvessa ja ne ovat kaikille saatavilla nettiyhteydellä. 


Töitä ja opiskeluakin voi palvelujen avulla tehdä verkostosi kanssa reaaliajassa, niiden avulla on vaivatonta jakaa työt sekä ottaa vastavuoroisesti osaa muiden töihin. Nykyaikana yhä useampi työ ja työtehtävät hajautetaan ympäri maailmaa. Osaajia ja osatoteuttajia on eri maailman kolkissa, sosiaalisuus, vastavuoroisuus ja osallistuminen on arvossa arvaamattomassa. 


Haasteita on työntekijöillekin. Sama työntekijä tekee töitä monille eri organisaatiolle. Työntekijät ovat yhä itsenäisempiä ja myyvät työtään tarvitseville verkossa. Työntekijät laskuttavat työstään eri maiden organisaatioita, yhtiöitä, yhteisöjä, yhdistyksi jne. On osattava tehdä sopimuksia, vaatimusmääritelyjä, hinnoiteltava työnsä, pidettävä lupauksensa, otettava kritiikkiä rakentavasti, pidettävä yllä hyvää nettimainetta. 


Yhteiskunnassa tulee olemaan erittäin tärkeää taito oman työn myyminen, osaamisen esille tuonti ja tilaisuuteen tarttuminne. Teemu arvelee, että 50 % työnteijöistä tulee olemaan vapaita agentteja ja pätkätyöntekijöitä, jotka myyvät työtään verkossa. Silloin tulee olemaan tärkeää, mitä muut ajattelevat sinun työstäsi. On tärkeää, että työntekijän työ ja resurssit saavat verkossa hyvän maineen, se on edellytys pärjäämiselle ja hyvälle toimeentulolle. Perinteinen certfikaatti tai työtodistus menettävät merkitystään.


Verkossa on tärkeää miten työ ja sen tekijä kohtaavat. Yhteiskunnan rakenteelle talläinen uusi tilanne on haasteellinen. Yksilön oma verkosto pitää olla niin tiivis, että jos yksi solmu pettää, toiset yhä kannattelevat ja yksilöllä riittää työtä.


Opettajan rooli tulee muuttumaan, opettaja opettaa oppilaitoksessa, miten verkottaudutaan, miten verkossa tehdään töitä, miten pystyy luomaan itselleen avoimia verkkoja, miten vuorovaikutus verkossa toimii, miten löytää itselleen työtä, miten hyvästä työntekijän maineesta pidetään huolta, miten työ hinnoitellaan, miten asiantuntijaverkostoja käytettään omina resursseina, miten omista taidoista ja tiedoista tehdään tuote... Opettajan pitäsi opastaa opiskeljoita verkottumaan jo opiskeluaikana. Verkottumaan sellaisten verkkojen ja yhteisöideän kanssa, jossa opiskeljat vahvuudet hyödyttää verkkoa ja yhteisöjä.


Vuorovaikutus pitää olla mahdollisimman avoimia, jotta muut pääsevät niihin osallistumaan, tuomaan uusia näkökulmia, vain sitä kautta pysyy kehittämään itseään monipuolisesti. Julkaistaan avoimesti keskeneräisiä ajatuksia ja töitä, jotta saadaan muut osallistumaan, sekä sosiaalinen vuorovaikutus muodostuu, kehittyy, jalostuu. Avoimmuus, läpinäkyvyys ja valtaistaminen ovat tärkää.


Yksipuolinen tiedonjako oppilaitoksissa on tehotonta. Opetustilanteisiin pitää saada vuorovaikutuskanava taakse, jonka avulla kaikki voivat osallistua opetustilanteeseen. Netin yli voisi avata tilanteen maailmalle, niin että sinne voidaan saada seuraajia enemmän, palautetta enemmän ja asiantuntijoillakin on mahdollisuus tuoda kurssille näkemyksiään sekä ajatuksia. Se rikastaa huimasti kurssien sisältöjä, motivoi osallistujia, kehittää kurssin sisältöä, opettajan tiedot ja taidot syvenevät, opiskelijat sitoutuvat paremmin oppimiseensa. 


Opettajilla ei ole kohta enää muita vaihtoehtoja, kuin opetella käyttämään verkon resusseja tehokkaasti työnsä hyväksi, jotta hänen kurssinsa pysyvät muuttuvan maailman sykkeessä mukana. Ennen kaikkea opiskelijat pitää opettaa käyttämään pilvenresursseja omaksi hyödykseen. Haasteena on vielä kielet, resurssit ja pääsy eri verkostoihin. On todella tärkeää, että oppilas pääsee koulussa jo suoraan kokemukseen sosiaalisen mediaan, sen kulttuurin ja toimintatapohin. Oppii käyttämään sen resursseja itsensä kehittämiseen ja toimeentulon ansaitsemiseen. 


Teemu esittelee tulevaisuuden oppilaitostarjontaa, että oppilaitoksista tulee pitkälle viritetty oppimisresussiympäristö avoimeen ympäristöön. Laitteet tulee olemaan brändättyjä oppilaitoksen näkökulmasta. Opiskelija voi asentaa tulevaisuudessa itselleen mobiililaitteeseen ammattiopiston XYZ, jossa hän muodostaa oman opintopolkunsa esim. putkiasentajaksi. Verkonresussit ovat helposti löydettävissä ja hyväksikäytettävissä omalla oppimispolulla. Opiskelija verkottautuu avoimesti ja tekee kontekstipohjaiset havainnot sekä näkymättömän oppimisen näkyväksi avoimesti verkostoonsa ja samalla koko maailmalle jaettavaksi.


Mitä reaalia-aikasiemmaksi ja sulautuneemmaksi verkkostojen ja ihmisten rajapinnat tulevat, sitä helpommaksi niiden käyttö tulee. Tosin se aiheuttaa myös voimakasta ja monisävyistä riippuvuutta teknologiasta, esim. ilman mobiililaitetta saattaa tuntua siltä, että osa omasta itsestään on amputoitu. 


Koska tieto on helpostisaatavilla ja tietoa saadaan juuri silloin, kun sitä tarvitaan ei ole enää tarpeen opiskella jotakin kaiken varalta. "Jos joskus satuu tätä tietoa tarvitsemaan." Nyt me olemme kaikki kytkeytyneitä toisiimme ja saamme tiedon siihen mihin me sen hetkeen johon sitä tarvitsemme.  Tiedon hakutarpeet sitoutuvat entistä selkeämmin tiettyyn kontekstiin ja tiettyyn hetkeen.


Esityksen chattiin tuli mielenkiintoinen kirjavinkki: Kari Mikkonen/Hamkin kirjasto: McNeill J.R. & McNeill William VERKOTTUNUT IHMISKUNTA. Yleiskatsaus maailmanhistoriaanLaajuus: 512 s. Julkaisuvuosi: 2005 ISBN: 951-768-185-2 


Verkkovälineistä tehon irtisaaminen on haastavaa, koska meillä on perinteiset rakenteet koulusta syvälle juurtuneet kulttuuriin ja ajatusmaailmaan. Meidän pistäisi saada koulukäsite ja oppiminen niin "rikki, hajalle" ja uudenlaiseksi. Siten, että  ekaluokkalaista pyydetään piirtämään koulu, hän piirtää jotain muuta kuin luokkahuoneen, jossa on pulpettirivejä. Toivottavaa olisi, että muutos nytkähtäisi sen verran eteen päin, että myös koulujen esimiesten ja johdon mielestä opettajan tärkeintehtävä olisi jotain muuta kuin luokan edessä seisominen.


On kulttureita, joihin verkottautuminen ja julkinen keskustelu on paljon helpompaa, kuin suomessa esimerkkinä Teemu mainitsee ranskan, jossa sosiaalinen kanssa käyminen verkossa on runsasta ja luontevaa. Suomessa ollaan erittäin eteviä näkemään kaikessa uudessa vaaroja ja pystytään listaamaan negatiivisista puolista pitkiä listoja. Olemme melkoisia metsäläisiä vieläkin, pitää miettiä miten me voimme siirtyä yhteisöllisyyteen, se on varmasti työn ja tuskankin takana. Teemu toivoo, että meidänkin sukupolvemme kansalaiset kykenisivät, vaikka sitten suuremmankin tuskankin kautta, muutokseen. Saattaa olla, että meillä ei kertakaikkiaan ole varaa siihen, että voimme odottaa muutoksen tulevan tulevien sukupolvien myötä. Muutokset tulevat niin nopeasti ja meidän on myös muututtava ja oltava ketteriä, ettei meistä tule tiedollisesti ja taidollisestikin metsäläisiä.


Teemu kehoittaa kuulijoita tutustumaan rohkeasti nettiin ja sosiaalisen mediaan sekä niiden kulttuuriin. Teemu mainitsee tutumisen arvoisana yhteisön Quora :n Hän kehoittaa kirjoittamaan sinne minkä tahansa ammattiimme liittyvän kysymyksen, formaloimaan sen hyvin. Teemu arvelee, että kysyjä tulee hämmästymään syvällisiä vastauksia alan professoreilta hän kysymyseensä saa ympärimaailmaa. Teemu kertoo, että voi tutustua verkkonvoimiaan ja toimintaan siten, että julkistaa jonkin työn ja laittaa jokun tekemään sen rahaa vastaan. Voit myös laittaa itsellesi Empire Avenue :n avulla sosiaalisenmedian "porssikurssiseurannan". 


Ohjeet verkkokanssakäymiseen: Jaan niin saat. Älä tuota täydellistä työtä vaan jaa avoimesti havaintojasi, keskeneräisiä ajatuksia ja aktivoi siten muita saattamaan ajatustyötäsi tai muunlainen työsi loppuun, tuomalla keskeneräisiä avoimesti näkyville.

3 kommenttia:

  1. Jaa niin saat on dialogista ja hedelmällistä yhteisajattelua. Päivä päivältä enemmän mietityttää osaamisen olemus ja jatkuva syntyminen sekä opetuksen fyysinen ja henkinen layout.

    VastaaPoista
  2. Totta Satu, mietitään, pohditaan ja ollaan myös avoimia muutokselle. Yhdessä pohtien tämä on helpompi hahamottaa.

    VastaaPoista
  3. Kiitos, hyvä yhtenveto esitykestäni.

    VastaaPoista