18.11.2011

Älyä ilmöitä ja kokemuksia -seminaari on ohi

Seminaarista jäi tosi hyvä mieli. Meillä oli oikein hauskaa ja antoisaa. Teimme pitkiä päiviä mutta oli se sen arvoista.


Perjantain rakensimme merkonomi Zalosen, datanomien Roni ja Jaanan kanssa muiden mukana. Seminaarin ulkoista olemusta ja tekniikkaa. Sekä lähetimme postauksia Pannu 2001 blogiin, josta löydät semiaarin live blogattuna ja myöskin yhteenvetoja.Meillä on kaikilla vuonna 2010 ja 2011 alkoittaneilla omana henkilökohtaisena oppimisympärsitönä Blogger blogi. Blogien tarkoitus on sekä aukipurkaa opisekelijan oppiminen, olla opiskeljan ammatillisen kasvun kuvausväline, sekä merkittävä väline itsensä ammatillisessa esilletuonnissa ja mainonnassa. Roni purkikin seminaarin aikana tuleen näkymättömän oppimisen näkyväksi blogiinsa 


Blogikirjoittamista ammatillisessa mielessä on harjoiteltava, kuten muitakin taitoja. Parasta bloggamissa on se, että sen voi liittää ihan kaikkiin opetettaviin aiheisiin mukaan. Jokaisella opettajalla on näin ollen mahdollisuus, opastaa ammatillisessa esille olossa. Kaikilla on kuitenkin siitä oma näkökulma. Aikuisten ja ammattilaisten opastamalla nuori voi valita oman edustavan esitystapansa ja blogikäyttäytymisensä.

Seminaarin avasi kuntayhtymän johtaja Markku Rissanen. Johtajille ominaisella tavalla hän toi esiin minkälaisia odotuksia kuntayhtymällä on sosiaalisenmedian käytöstä.


Tuija Aallon puheen vuorossa YLEn ihmisten ajatuksista ja suuntauksita oli paljon yhtymäkohtia kouluelämään. Hän pohti miten ihmiset saisi osallistumaan ohjelmiin ennen ohjelmaa, ohjelman aikana ja sen jälkeen. Samoja asioita voi koulussa pohtia, miten opiskeljat saisi innostumaan ja pohtimaan asiaa jo ennen varsinaista lähituntia, miten sen aikana ja sen jälkeen. Miten opiskelija purkaisi auki tämän kaiken omaan oppimisympäristöönsä yms.


Tuija kertoi myös, että YLEllä uskotaan asiakkaiden haluavan, syvää asiantuntija tietämystä  ja nopeasti ajankohtaisiin asioihin. Esimerkkinä POP UP ohjelma tietovuodosta. Jotain samankaltaista pitäisi koulumaailman kyetä tarjoamaan. Opastaa ja ohjata opiskelijoita tutikimaan piinnalla olevien ilmöitä opetussuunntelman mukaisesta kontekstista opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. 


Tuijan esityksen jälkeen avautuivat torit. Torilla opiskeljamme olivat työmuurahaisina ja esittelivät meidän blogjamme. Opettajat olivat kiinnostuneita heidän näkökulmastaan ja antoivat ripeästi kiitoksia siitä, että saivat jutella oikeiden opiskeljoiden kanssa aiheesta.
Itse olin kiinnostunut SecondLifestä ohjauksen välineenä sekä oppimisympäristönä. Sain jutella siitä kahdella toripisteellä. Toinen oli Outokummun 3D mallinnuksen opettaja, he olivatkin tehnee meidän kanssa jo yhteistyötä kaupan mallinnuksessa. Kohta, ehkä meidän Mangustimmekin pääsee myös SecondLifeen Osaamon saarelle. Outokumpulaisten mallintamana. Maltan tuskin odottaa.
Toinen mielenkiintoinen SecodLife juttu oli Hima -hankkeen. Jossa SL:n rakennetaan vanhuksen idaalikoti. Kotia käytetään sekä oppimisympäristönä, että vanhuksen palvelutilanteessa, jossa suunnitellaan vanhuksen kodin kunnostusta tai muutoksia vastaamaan paremmin vanhuuden tarpeisiin.
Lopuksi oli vielä Ilmiö Cafee - josta toisella kerralla omalla otsikollaan. Semiaarista jäi kaiken kaikkiaan tosi hyvä mieli. Osaan ottajat olivat tyytyväisiä. Saimme jo paikan päällä paljon kiitosta. Seminaari oli pitkä, mutta lähes kaikki olivat loppuun saakka. Kiitosta sateli vielä jälkikäteenkin päivien päästä. Teemu, joka teki lopuksi seminaarin yhteenvedon toivoi näistä marraskuisista seminaareista jatkumoa ja perinnettä. Ehkäpä..1 kommentti:

  1. Hyviä ajatuksia blogista ja sen käytettävyydestä. Mielenkiintoisia leikkeitä seminaarista. Jatkuvuutta toivotaan varmasti laajalti, onhan marraskuinen kohtaaminen virkistävä yhteinen harppaus uusia tuulia kohti.

    VastaaPoista