16.11.2011

Ben Furmannilla varteenottavia ajatuksia

Opettaja 4.11.2011 44 - 45

Ben kehoittaa meitä puhumaan onnistmisesta. Hyviä kysymyksiä ovat:
Miten pidämme huolta siitä, että kaikki saavat iloa työstään?
Miten keskustelisimme niin, että sen tuntuu kaikista rakentavalta?
Miten antaa kriittistä palautetta loukkaamatta?
Miten otamme kritiikin vastaan niin, että syntyy hedelmällinen keskustelu?
Miten otamme loukkaantumiset puheeksi ja kuinka sovimme loukkaantumiset kunniottavasti ja nopeasti?

Onnistumiset pitää ottaa puheeksi. Onnistumista ei saa vain sivuuttaa maininnalla. Se pitäisi keskustella auki ja ottaa opiksi, miten onnistutaan. Onnistumisen auki purku tuo usein esiin useampia onnistumiseen myötävaikuttaneita ihmisiä ja niin hekin saavat ansaittua kiitosta, ja tunteen arvostuksesta.

Ihmiset saavat voimia yhtesöllisyydestä, onnistumisesta, välittämisestä, hauskuudesta, onnentunteesta. Uuvuttavaa on luokkaukset, mitätöinti, ongelmat, ratkaisemattomat ristiriidat, arvottomuuden tunne.

Kun kohdataan ongelmia, mietitään miten asioden pitäisi olla ja miten tavoitetilaan päästään.

Ben muistelee maalarimestarin opastaneen häntä että, jos alaiselle pitää antaa kriittistä palautetta, häntä pitää kehua sitä ennen vähintään viidesti. Palaute on hyvä senkin jälkeen esittää hyvänä neuvona. Miten käyttökelpoista mestarin ohje olisikaan opettajalle suhteessa opiskelijaan, sekä vanhmalle suhteessa lapsiinsa.

Arvostuksen tunne on tärkeä. Sen syntyy positiivisesta palautteesta, mahdollisuudesta vaikuttaa työhönsä ja kehittää itseään. Työpaikalla pitää olla myös tilaa kokeilla ja tehdä virheitä.

posted from Bloggeroid

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti