3.9.2011

Ope bloggaa Tallinnaan -matkan suunnittelua
Kävimme Tallinassa 2. - 3.9.2011. Matkustimme junalla ja junamatkan aikana ideoimme suunniittelupäiviämme matkaa Tallinaan 29.-1.10.2011. Alan rehtori antoi tehtäväksemme opastaa liiketalouden opettajia sosiaalisen median salohin. Aiheeksi alustavassa suunnittelupalaverssa päätimme bloggauksen ja QR koodin.


Junamatkalla Helsinkiin ideoimme villejä ideoita erilaisista aiheeseen liittyvistä tehtävistä ja laadimme listan laivalla, sekä hotellilla tarkistettavista asioista. Oppilaitoksessa ja bussissa valmisteltavista asioista, sekä alustavasta tehtävin jaosta. Täsmensimme myös, mitä tietoja, tilejä ja oikeuksia opettajien olisi oltava valmiina silloin, kun lähdemme matkalla.


Laivalla kävimme katsomassa kokoustilan laiteet ja tilat. Kävimme laivan eriosissa ja testasimme, missä kaikkialla wlan toimii. Mittailimme matkoja paikasta toisen ja ideoimme liikkuvia tehtäviä. Sitten kävi ilmi, että laivan kaupoissa kuvaaminen on kielletty ja, että langaton verkko toimi sekä hitaasti, että vain siellä täällä laivan alueella. Ja jouduimme muuttamaan alkuperäisen suunnitelmaamme kokonaan.


Hotellilla selvitimme myös missä kaikkialla langaton verkko toimi. Langaton toimi kokohotellin alueella, joten saimme vahvistusta ja tukea siitä, että voimme aintaa etätehtäviä myös kaupungille. Kaupungilla testaillimme kuvausta ja siellä saa aika vapaasti kuviailla, sekä langattomia verkkoja oli lähes kaikkialla käytössä.


Takaisintulomatkalla junassa viimeistelimme tehtävän antoa: Livebloggausta bussimatkalla laivalle. Laivalla QR-koodi tehtävä, jonka perusteella jaetaan osallistujat hakeutuvat arvottuun teemaryhmäänsä = perheensä. Perhe saa kuvautehtävä ja se lähtettään laivan langattomalla verkolla matkablogiin. Perheille omaan teemaan liittyvä etätehtävä kaupungille ja etätehtävän palautus onnistuu langattomalla verkolla, sekä kaupungilla, hotellissa tai takaisin tulomatkalla laivalla. Takaisintulomatkalla bussissa QR-koodilla muutama koonti ja ideointi tehtävä, livebloggausta vielä niille, jotka jaksavat. Jos jäi kaupunki etätehtävä palauttamatta, teknisistä tms. syistä. Niin bussissa takaisin tulomatkalla on vielä mahdollisuus saada kädestäpiteän ohjausta kaupunkietätehtävien bloggaamiseen.


Junassa laadimme listan, mitä etätehtäviä pitää ryhmälle antaa, etätehtävien aikataulutuksen, tarkistettavia tekniikka kysymyksiä, tukihenkilölistat, jaettiin tehtäviä matkan tehtävien viimeistelyyn, mietittiin tekniikkaa ja tekniikan varmistuksia, tarvittavia kirjallisia ohjeita, kartoitimme vielä riskit ja teimme suunnitelmia riskien ehkäisyksi.


Osaamon kannalta matka oli erittäin tärkeä, ensinnäkin saimme tarpeeksi yhteistä aikaa suunnitelmien tekoa varten, saimme selville. esim kuvaus- ja verkkorajoituksia, joihin alkuperäinen suunnelmamme kaatui. Joten pysyimme paikan päällä suunnittelemaan tehtäviä, joiden tekeminen tulee onnistumaan, ilman suuria teknisiä- tai sääntöesteitä. Saimme selville missä kaikkilla fyysissä tiloissa on käytössä langaton verkko, jotta mobiiliverkon käyttökustannuset eivät ole uuden oppimisen esteenä. Tehtävistä saaimme sellaisia, jotka liittyvät mukavasti matkaan, ryhmähengen vahvistamiseen, tutustumiseen, mobiilituottamisen oppimiseen, sekä QR-koodiin tutustumiseen. Laadittujen tehtävien tekeminen innostaa kohderymänämme olevia opettajia ideoimman opitujen tekniikoiden käyttöä oppimisen tukena sekä edistävän opiskeljoiden oppimisympäristöjen kehittymistä ja opiskelijoiden liikkuvuuden lisäämistä, poistaa ennakkoluuloja ja tekee käytettävää tekniikkaa tutuksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti