22.9.2011

Ammattiosaamisen näyttöelimen koulutustilaisuuden satoa

Näytöt Jyväskylän koulutuskuntsyhtymä, Eila Tamminen:

Näyttötiimi - käytännöstä ja ongelmista keskusteleva tiimi, joka vie asiota eteenpäin. Tiimi sisältää alakohtaisen tutorin, joka vei käytänteet aloille näyttöprosesseihin. Kaikilla aloilla samanlainen prosessi ja samat käytänteet.

Osanäytöistä pyrittävä luopumaan kokonaan. Näyttötoimielin sallii vain hyvin perusteltuna oppilaitos näytöt. Oppilaitos pyrkii eroon oppilaitosnäytöistä. Jos aloilla oli oppilaitosnäyttöjä, niistä vaadittiin tarkat selvitykset miksi ja ohjeistettiin etsimään työssäoppimispaikkoja, jossa opiskelijoiden näytöt onnistuvat.

Näyttötoimikunnalle annettiin lukuoikeudet opetus ja toteutussuunnitelmaan verkko alustalle, jonne on helppokommentoida.

Jatkuvakoulutus näyttötoimielimelle on välttämätön. Näyttötoimielimen monialaisuus on hedelmällistä. Elin on tutustunut alaan ja opettaja on alaansa esitellä. Toimielin tarvitsee esittelijän, joka vslmistelee asiat. Esittelijänä oppilaitoksen edustaja, jolla laaja näkemys oppilaitoksen toiminnasta. Elimen toiminta on osana laatukäsikirjaa.

Lomakkeet yhtenäiset koko oppilaitoksessa, ei alakohtaisia eroja. Wilmaa kirjataan arvioitiperusteta ja se vaikuttaa laatuun.

Valmistumispäivät sovittu koulutuksen vuosikellossa.

Tärkeää: tiedottaminen opiskelijoille ja opettajille. Toimielimen havaitojen tiedottaminen koulutuskuntayhtymän johdolle. Tutortoiminta uusille jäsenille. Työllistymisen seuraaminen ja vertaisarviointi.

Jos ymmärsin oikein jkllä on kaksitasoinen järjestelmä. Yksi toimielin ja sen alaisuudessa alojen asantuntijoista koottuja tiimejä.

Lopuksi ideoitiin miten meidän toimielimen toimintaa kehitettäisiin. Joitakin miettetä ideariihestä jäi mieleen: arvionnin laadun seurantaa; seurataan arvioititilastoja työpaikka kohtaisesti ja tutkitaan havaittuja poikkeamia tarkemmin. Oppilaitoksissa toteutetuista näytöistä vaaditaan selitykset ja perustelut, miksi näyttöä ei voida ottaa vastaan työpaikalla. Työpaikkaohjaajien koulutus organisoidaan ja järjestetään vuosittain. Näyttökalenteri, josta näkyy näyttö, paikkakunta ja yhteyshenkilö. Kalenteri mahdollistaa sen, että toimielimen jäsen voi mennä näyttöön mukaan. Näytön arvioititilanteita domostroidaan opettajien kokouksissa ja työelämän edustajien koulutuksessa. Toimielinten kokoukset samana päiviänä ja ennen virallista kokousta kaikille yhteinen keskustelu-/koulutustilaisuus. Toimielimet alojen sijaan paikkakunnittain.
posted from Bloggeroid

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti