Toimistosihteerin polku tutkinnonsuorittajille


2.1.1 Asiakaspalvelu 30 osp

 • huolehtii työympäristöstä
 • valmistautuu palvelutilanteisiin
 • palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta
 • hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa
 • hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet
 • tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä
 • selvittää toiminnan kannattavuutta.

2.3.1 Talouspalvelut 30 osp

 • kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat
 • laskee tavanomaisen maksettavan palkan
 • laskuttaa
 • hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia
 • hoitaa ostoreskontraa.

2.3.3 Toimistopalvelut 30 osp

 • hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää, hävittää)
 • viestii sähköisesti ja kirjallisesti
 • hoitaa puhelinpalvelua
 • järjestää kokouksia ja asiakastilaisuuksia
 • tekee matkajärjestelyjä
 • laatii, ylläpitää ja muokkaa rekistereitä, tilastoja ja raportteja
 • opastaa toimistotyövälineiden ja tietoteknisten ohjelmien käytössä
 • vastaa toimiston teknisten laitteiden toimivuudesta.

2.5.4 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 ops

 • laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset
 • hinnoittelee tuotteen
 • osallistuu budjetointiprosessiin
 • vertaa toteutumaa budjettiin

2.5.8 Organisaation asiakirjojen hoitaminen 15 ops

 • laatii asioiden valmistelua, päätöksentekoa ja täytäntöönpanoa koskevia 
 • asiakirjoja
 • käsittelee ja välittää asiakirjoja
 • ylläpitää organisaation henkilörekisterejä 
 • laatii toimintaan ja talouteen liittyviä raportteja, tilastoja ja laskelmia
 • tekee viranomaisille ilmoituksia tai hakemuksia.

2.5.9 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp

 • tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen
 • osallistuu verkkopalvelujen kehittämiseen ja suunnitteluun
 • perustaa ja ylläpitää verkkopohjaisia palveluja.
TAI

2.5.2 Sähköinen kaupankäynti 15 osp

 • osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen
 • seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä
 • palvelee asiakkaita verkkokaupassa
 • hoitaa maksuihin ja toimituksiin liittyvät jälkitoimet

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti