7.12.2011

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2011

Meitä on paljon.

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2011 – Utvecklingsdagar för virtuell undervisning 2011Osallistuimme virtuaaliopetuksen päiville, minä ja Tarja Vainionpää. Tämän raportin aluksi, on referoituja muistiinpanoja nähdyistä ja kuulluista. Tekstien lomassa on myös omia ajatuksia ja oivalluksia ja ihan lopuksi kirjoitan yhteen vedonpäivistä. Tämä raporttin alku on julkaistu täss blogissa, mutta kirjoitusprosessi on edelleen kesken.

Jouni Välijärvi:Tulevaisuuden koulu vai kouluton tulevaisuus:
Perinteisen koulun vahvuus on systemaattisuus, aikatalut ja tasapuolisuus. Koulu on paikka johon tullaan ja jossa ollaan, toimitaan, opitaan yhdessä toisten kanssa. Jossa opettajilla on mahdollisuus opastaa oppiskeljoita/oppilaita tiedon etsintään, valinnan tekoon, päätöksen tekoon alati muuttuvissa ympäristöistä. Kouluntehtävä on myös varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori oppii riittävästi, selvitäkseen tässä yhteiskunnassa. Tätä vastuuta on vaikea siirtä digitaalisiin ympäristöihen, eikä muut instituutiot ole halukkaita sitä vastuuta ottamaan. Koulu on myös vahva sosiaalinen yhteisö, joka antaa lapsille ja nuorille valmiuksia toimia erilaisissa sosiaalisita yhteisöistä.

Yhteiskunnan globalisoituminen ja kulttuurien pirstaloituminen luo koululle lisää vaatimuksia ja ristiriitaisiakin vaatimuksia. Koulut tulevat yhä tiiviimmin tekemään yhteistyötä vanhempien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Koulun avoimmuus ja yhteisöllisyys tulee todennäköisesti olemaan koulun elin ehto, jos siihen koulu ei kykene, sillä ei ole tulevasuutta.

Opettajan auktoriteetti ei ole enää muodollinen oman koulutuksen automaattisesti opettajalle langettama ominaisuus. Opettajan arvostu rakentuu sen perusteella, hyvin hän kykenee järjestämään opillaille turvalliset olot, opastamaan heille turvallisia elämäntapoja sekä siihen miten hyvin hän kykenee järjestämään opiskeljalle yksilölliset mahdollisimman hyvät mahdollisuudet oppia.

Teknologia on hillo oppimistapahtumassa. Yksittäisen koulun suurin uhka on se, että jos se ei kykene uuden teknologian hyödyntämiseen opimmisen tukena. Suomalaisen opetuksen suurimpia kehitys kohteina on tietojen niveltäminen toisiinsa suuriksi kokonaisuuksiksi. Opettajan pitäisi enemmän osoittaa, miten opetettutieto liittyy opiskelijaan elämään ja/tai laajentaa sitä.

Sivistys on tulevaisuudessa sitä, että ihminen pystyy etsimään totutta tutkimusnäkökulmastaan lähtien, että hän osaa käyttää hyväkseen erilaisia tietovirtoja tarkoituksen mukaisesti, pitäen kokoajan mielessään, miksi tietoa etsii, miten sitä voi arvioida oikeilla kriteereillä ja miten hän arvottaa tietoa näkökulmasta riippuen.

Arvionnin merkitys on kasvava. Arvioinnit tulee edelleen kehittyä. Ei arvioida enää ulkoaopittuja asioita, koska tiedon saa nykyään kaivettua nopeasti, kun sitä tarvitaan. Arvioinnin tulee sen sijaan motivoida opiselijaa jatkuvaan oppimaan, autaa oikeanlaiseen asennoitumiseen työntekoa ja oppimista kohtaan, sekä tukea nuorten ja lasten kehittyvää itsetuntoa, sekä reilujen ja rehtien sosiaalistentaitojen oppimista. Anssi Tuulenmäki: millainen kehitysprosessi houkuttelee resursseja? Unelmat ja tunteet, houkuttelevat resursseja. Anna opiskeljoille tietoa eri asioita tai samoista eri tavalla.

Jouni antaa koululle tulevaisuudessa merkityksen: "Oppimisen ja opiskelun keskus, kohtaamisen paikka; voisi olla myös kylän keskus, joka sykkii elinvoimaa ympäristöönsä ja tarjoaa monipuolisia oppimisen ja kulttuuristen kokemusten mahdollisuuksia kyläläisille"

-------

Ajattele isosti, toimi pienesti – toimintakulttuurin muutos ja innovaatiot tutkimuspäällikkö yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäki, Aalto-yliopistoKäännettytilivelvollisuus
Huolehditaan siitä, että tuloksen tekijän ongelmat ratkaistaan. Koodari laittaa ongelmasta muistilapun, joka näkyy koko organisaatiolle avoimesti. Ellei sitä ratkaista kolmessa päivässä, ongelma siirtyy toimitusjohtajan pöydällä. Läpinäkyvät ongelmat ratkeavat nopeasti ja vähällä vaivalla.

Anna ongelman ratkaisussa tilaa luovuudelle:
Koulun käytäville tuli heikkaa, opiskeljat keksivät: Köysirata hiekan yli
Koulun ruokalassa meteli, oppilaat keksivät: Desibelipoliisi (desibelimittaeri + poliisivuorot)
Kypärien käyttö nuorille: Kypäräpeilit koulunvessaan, kypärät myyntiin sinne missä nuoret liikkuvat.
Kielukahvila maahan muuttajille ja vanhuksille, toteutetaan vanhusten unelmia. Vanhukset ovat kärisvällisiä kielenopistajajia ja löytävät elämälleen muuta merkitystä. Maahanmuuttajilla mahdollisuus jutella suomea äidinkielenään puhuvien kanssa. Keskutelun aloituksen kynny on kahvilassa pieni.
Hidas kassa ihmisille, jotka haluavat toimia kassoilla kiireettä ja hätäilemättä, vaikka mukavan jutustelun merkeissä.

Ongelmia lähdetään ratkaisemaan erilaisilla kokeilulla, halvasti ja nopeasti, pala kerrallaan. Jokaisesta kokeilusta opitaan. Kun joku lähtee toimimaan, tutkitaan sitä tarkemmin.Ajattele isosti, unelmoi. Toimi pienesti. Tee nopeta pieniä kokeiluja. Kerää kokeilujen teidot ja arvoi niiden käytännöllisyyttä. Entä jos aina pitää ensin toimia toisin ja sitten vasta tutkia.

Ketkä ovat maaiman kovimpia oppimaan? Lapset ja on joilla on oman agenda. Tärkeimmät reagtiot ovat rajapinnoissa ja kohtaamisissa. Annetaan oppijoiden olla rajapinnoissa ja mahdollistetaan kohtaamiset. Eläkkeelle jääminen: olet urasi huipulla ja seuraavana päivänä et ole enää kukaan. Kukaan ei soita ja kukaan ei tarvitse. Eläkkeelle jääville rajapinnat mielekkääksi. Asiantuntijuus yhteiskuntamme hyötykäyttöön, yksillö rasittamatta ja yksilön elämää rikastuttavalla tavalla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti