30.11.2011

Grafiro: Kirjoitetaan yhdessä, ryhmätyöskentelysosiaalisen median avulla.

  eKirja netissä


Luin Reino Orvaston kirjan netissä. Kirjoitan tähän blogiin kirjan minua puhuttelevista ideoista ja ajatuksita koosteen. Mukaan on siroteltu myös minun omia ajatuksia, joita ei kirja sisällä. Minä ajattelin prosessikirjoittamista nettimateriaalin tuottamisen välineenä en painetun tuotteen tuottamisessa. Kirja käsittelee luovaa kirjoitustaprossina ja sitä miten kirjoittamista voi tehdä yhdessä reaalia-aikaiseti sosiaalisen median avulla.


Kirjoittamisen vaiheet ovat edelleen samat kuin aikana ennen sosiaalista mediaakin:
1. Ideointi ja suunnitteluvaihe
2. Kirjoitus- ja toimitusvaihe
3. Viimeistely ja julkaisuvaihe 


Ideointi ja suunnitteluvaiheessa sosiaalisen median avulla on helppo ottaa mukaan kirjoitusryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita ideoinnin avuksi sekä suunnitelman kirkastamiseksi. Siihen voidaan käyttää eri yhteisöjä ja työkaluja.


Kirjoittamisen organisoinnista Reino kirjoittaa, että on hyvä sopia pääkirjoittaja. Pääkirjoittaja jakaa kirjoittajille heidän tehtävänsä ja huolehtii sekä aikataulusta, että kirjan rakenteesta. Pääkirjoittaja pitää huolen, että tuotos pysy oikeassa näkökulmassa ja, ettei sen idea rikkoudu ja ettei teksti rönsyile tarkoutuksettomille poluille. 


Yhdessä kirjoittaminen on helpompaa, kun laaditaan luonnos, jonka kaikki hyväksyvät. Kirjoittamisen käytänteistä: sovitaan, että jokainen kirjoittaa rauhassa omaan vastuualueen raakatekstin. Muut voivat kommentoida, mutta eivät osallistu varsinaiseen tekstin tuottamiseen. Tämä sääntö on hyvä ainakin alkuvaiheessa. On tärkeää, että kirjoittaja saa työrauhan niin, ettei häntä häiritä toisten jatkuvilla sanavalinta tms. muutoksilla. 


Vastuualueta voi jakaa kirjoittaja ryhmälle paitsi sisällön osien mukaan, niin myös kunkin osaamisalueiden mukaan. Yhdelle kieliopintarkastus, toiselle kuvitus, kolmannelle yhteenvetotaulukot, neljännelle taitto jne. On tärkeää, että kukin saa työrauhan omilla vastuualuellaan. Yhtä tärkeää on, että kaikilla on avoin kommentointi oikeus ja mahdollisuus toisten vastuualueiden töihin.


Muita ohjeita kirjoittamiselle ja sen järjetelyille: Pyrkikää mahdollisimman selkeään kieleen. Kirjottakaa lyhyitä lauseita. Vierasperäiset sanat ja käsitteet on selitettävä. Termien merkityksestä ja käytöstä on sovittava niin, ettei niitä käytetä ristiriitaisissa merkityksissä. Työstämisen aikana voidaan käyttää videoneuvottelua, pikaviestimiä, mutta myös livetapaamiset ovat tarpeen edes muutaman kerran prosessin aikana, jos suinkin mahdollista.


Kirjoittamisen kanssa samanaikaisesti on hyvä kerätä kuva-, linkki-, ääni-, videomateriaalia sekä muuta sellaista materiaalia, jolla teksti elävöitetään. Materiaali tulee tuottaa itse tai pyytää sen julkaisuun lupa. Kirjoittamisen aikana tulee selvästi merkitä missä materiaalin paikka on teksin lomassa. Jos työkalu sallii oheismateriaalin sjoittamisien paikoilleen, se sijoitetaan muidenkin tarkasteltavaksi.


Kun teksti ja ulkoasu on valmis, se voi jakaa tarkistettavaksi. Olisi hyvä jos käytetty väline sallii reaaliaikasen kommentoinnin ja kommentointien pohjalta keskustelun. Kun viimeistely työ on tehty ja lopputulokseen ollaan tyytyväisiä. Sen voi julkaista laajemmin,  painaa tai julkaista eKirjana laajempaan levitykseen.


Kirjan liitteessä 1 on Reimalta kirjoittamisen kymmenen kultaista sääntöä, tässä niistä viisi mukailtuna:

  1. Kappaleen (enter) ja pakotetun rivinvaihdon ero (ctrl+enter)
  2. Ei turhia tehosteita tekstiin, niukempi tehostus (lihavointi, kursiivi) parempi.
  3. Kappaleiden muotoilu kappaleiden muotoilutyökalulla ei tabulaattorilla tai välilyönneillä. 
  4. Taulukot, kuvat, videot tallennettava myös omina tiedostoina, jos lopputulos on tarkoitus painaa. Huolehdi selkästä nimeämisestä ja varmuuskopioista.
  5. Merkitse käsitellyt kommentit huomioiduiksi, ellei se ole mahdollista niin poista ne.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti